EGMO 2019

Загальні положення

1. Загальне

1.1. Європейська математична олімпіада для дівчат (EGMO) проводитися, якщо це можливо, один раз на календарний рік.

1.2. Проведення EGMO регулюється цими Загальними положеннями разом з щорічним регламентом, у яких вказано конкретні деталі для кожного EGMO або вимагаються національним законодавством. Щорічний регламент має перевагу над загальними положеннями.

1.3. EGMO відбувається в європейській країні («приймаюча країна») і в час, зазначеній у річних регламенті. Дати олімпіади повинні бути в квітні.

1.4. “Організація, що приймає”, зазначена в річному регламенті, несе повну відповідальність за організацію EGMO. Приймаюча організація несе відповідальність за забезпечення того, щоб заходи, що стосуються відповідного EGMO, підтримували цілі EGMO та конкуренцію в дусі чесної гри. Приймаюча організація може затвердити продовження дедланів, визначених у річному регламенті.

1.5. Мета EGMO — надати більшій кількості дівчаток можливість займатися математикою на міжнародному рівні, виявляти, заохочувати та створювати виклики для математично обдарованих молодих жінок у всіх європейських країнах.

2. Участь

2.1. Участь в EGMO здійснюється лише за запрошенням. Кожна запрошена країна має право, за наявності вільного місця, надіслати команду, що складається з чотирьох учасників («учасники»), керівника та заступника керівника, що надалі загалом іменуються учасниками («учасники»). Для участі команд з неєвропейських країн стягуватися організаційний внесок, визначений у річному регламенті. Запрошення на участь у EGMO не надає жодної форми політичного визнання EGMO або приймаючої країною. Приймаюча країна може запросити додаткову команду або команди з цієї країни для участі в EGMO. Такі додаткові команди мають такий же статус, як і неєвропейські команди-гості. Можуть існувати команди, що складаються з учасників з більш ніж однієї європейської країни (збірні), якщо жодна з цих країн не надсилає звичайну команду. Якщо організатори національної математичної олімпіади хоча одної з цих країн підтримує таку команду, то ця команда має такий самий статус, як офіційна європейська команда.

2.2. Як правило, учасники конкурсу повинні бути громадянами або резидентами своєї країни і повинні бути обрані через національну математичну олімпіаду або еквівалентну програму відбору. Конкурсанти повинні бути народжені менш ніж за двадцять років до 1 квітня в році участі в EGMO. Учасники конкурсу, як правило, повинні бути зараховані до денної початкової або середньої освіти на, або після 1 грудня року, що передує EGMO, або, у випадку учнів, які навчаються на дому, не повинні мати диплом середньої школи (або еквівалент). ), на 1 грудня.

За особливих обставин Наглядова рада EGMO може затвердити незначні відхилення від цих правил для конкретних країн за запитом. Інформація про відхилення має бути доступною для інших країн-учасниць.

2.3. Спостерігачі, включаючи членів сім’ї («спостерігачі»), можуть подавати заявки на супровід учасників. Спостерігачі можуть бути спостерігачами A, які супроводжують керівника, спостерігачів B, які супроводжують заступника керівника, або спостерігачів C, які супроводжують учасників змагань. Щорічний регламент визначає, чи можуть спостерігачі відвідати дане EGMO, оргвнески для спостерігачів та терміни їх сплати. Оскільки кількість додаткових місць обмежене,  то немає гарантії на те, що організатори задовольнять всі такі заявки.

2.4. Конкурсантами повинні бути жінки. Річний регламент може вимагати, щоб спостерігачі C були жінками. Немає обмежень щодо статі інших Учасників та Спостерігачів.

2.5. Офіційна програма («Офіційна програма»), як зазначено нижче, є програмою для EGMO та пов’язаних з нею подій. Приймаюча організація залишає за собою право змінювати чи переглядати Офіційну програму повністю або частково. Якщо необхідно зробити якісь істотні зміни, учасники та спостерігачі від запрошених країн повинні бути повідомлені. Офіційна програма містить, серед іншого, інформацію про умови проживання (включаючи харчування) для учасників та спостерігачів, а також місця проведення різних офіційних заходів, пов’язаних з EGMO. Детальна офіційна програма може не бути розкрита до приїзду учсників.

2.6. Кожна запрошена країна, яка бажає взяти участь у EGMO, повинна підтвердити свою участь у спосіб та до дати, зазначеної у запрошенні. Учасники, спостерігачі та їхні відомості про поїздки повинні бути зареєстровані за датами, зазначеними у річному регламенті.

2.7. Керівники та заступники лідерів несуть відповідальність за поведінку учасників, за винятком випадків, коли приймаюча організація була письмово повідомлена про те, що відповідальність несе спостерігач.

2.8. Керівники та заступники керівників повинні переконатися, що їхні учасники знають і повністю розуміють правила конкурсу. Вони також повинні чітко вказати, що будь-який учасник, який порушує будь-яке з цих правил, може бути дискваліфікований від участі в EGMO.

3. Відповідальність за розміщення та витрати

3.1. Офіційні місця прибуття та виїзду вказані у щорічному регламенті.

3.2. Приймаюча організація покриває всі офіційні витрати учасників та спостерігачів, включаючи проживання, харчування, транспорт між офіційними місцями прибуття та від’їзду та місцями розміщення, а також інші необхідні перевезення між місцями розміщення та іншими місцями під час офіційної програми для всіх учасників та спостерігачів.

3.3. За винятком надання житла, харчування та транспортування під час офіційної програми, як зазначено в підпункті 3.2, Приймаюча організація не несе відповідальності за будь-яких обставин за будь-які витрати, незалежно від того, яким чином вони понесені будь-яким учасником або спостерігачем у зв’язку з цим з EGMO. Зокрема, приймаюча організація не несе відповідальності за будь-які витрати, що випливають з:

  • витрачання додаткових днів у країні перебування за межами періоду, визначеного у річному регламенті;
  • поїздки до та з країни перебування, що понесені учасниками або спостерігачами;
  • поїздка в країну перебування до прибуття на визначеному офіційному місці прибуття або після виїзду з обраного офіційного місця відправлення.

3.4. Всі Учасники та Спостерігачі несуть відповідальність за отримання повного страхування від нещасного випадку, здоров’я та страхування при поїздках за бажанням, а Приймаюча організація не несе відповідальності за будь-які витрати, пов’язані з неможливістю отримати таке страхування.

3.5. Приймаюча організація повинна надавати учасникам та спостерігачам можливості для екскурсій та / або культурних поїздок, але не зобов’язана організовувати конкретні заходи.

3.6. Щорічний регламент визначає, чи житло надається в спільних або одномісних номерах. У тих випадках, коли проживання знаходиться в спільних кімнатах, річний регламент може дозволяти подання заявки на одномісному номері та визначати плату за проживання в одномісному номері та строки сплати таких платежів. Оскільки додаткова кількість номерів обмежена, гарантії на те, що такі заявки будуть успішними, не гарантується.

4. Пропозиції щодо задач

4.1. Кожній країні-учасниці, крім країни, що приймає, пропонується подати до шести запропонованих задач, з розв’язками, які повинні бути отримані задачним комітетом не пізніше дати, зазначеної в щорічному регламенті.

4.2. Ці пропозиції повинні, наскільки це можливо, охоплювати різні частини доуніверситетської математики і бути різного ступеня складності. Вони повинні бути новими і не бути запропонованими або використаними в будь-якому іншому змаганні з математики.

4.3. Задачі та розв’язки повинні бути написані англійською мовою.

4.4. Задачний комітет обирає задачі для конкурсу на основі поданих пропозицій. Вибрані задачі подаються до журі (див. Підпункт 6.1) для перекладу перед змаганням. Задачний комітет вибирає альтернативу кожній задачі у випадку, якщо ця задача виявляється вже відомою при поданні до журі.

5. Правила конкурсу

5.1. Саме змагання EGMO («Конкурс») відбувається у два послідовних дні, зазначених у щорічному регламенті, під керівництвом голови журі, призначеного приймаючою організацією. У кожен день конкурсу змагання починається вранці і триває чотири з половиною години. Кожен  з двох днів змагання складається з трьох завдань.

5.2. Кожен учасник конкурсу може отримати задачі однією або двома мовами, які вказуються під час реєстрації, за умови, що журі затвердило відповідний переклад.

5.3. Кожен учасник повинен працювати самостійно та оформлювати розв’язання своєю мовою. Розв’язання повинні бути написані на бланках відповідей, наданих приймаючою організацією. Конкурсанти повинні писати лише на одній стороні бланку.

5.4. Єдиними інструментами, дозволеними в конкурсі, є інструменти для написання та креслення, такі як лінійки та циркулі. Зокрема, книги, документи, таблиці, калькулятори, транспортири, комп’ютери та пристрої зв’язку не допускаються до приміщення для написання турів.

5.5. Журі, спостерігачі та будь-які інші особи, які знають умови та/або розв’язки задач до проведення турів, повинні зробити все можливе для того, щоб жоден з учасників не мав жодної прямої чи непрямої інформації щодо будь-якої запропонованої задачі. Вони також повинні переконатися, що задачі то розв’язки олімпіади кожного дня суворо зберігаються конфіденційно до закінчення цього дня.

5.6. Загальна кількість призерів (перші, другі і треті) повинна бути затверджена журі і повинна становити приблизно половину від загальної кількості учасників. Кількості  перших, других і третіх призерів повинні бути приблизно в співвідношенні 1: 2: 3. Ці розрахунки повинні бути зроблені на основі виступів членів офіційних європейських команд. Призи присуджуються учасникам з гостьових команд та будь-яких додаткових команд на основі цих меж, встановлених журі.

5.7. Спеціальні відзнаки можуть бути присуджені за розв’язки, що визначені журі. Пропозиції щодо таких спеціальних відзнак висувають головний координатор, призначений приймаючою організацією.

5.8. Призи нагороджуються на церемонії закриття. Кожен учасник конкурсу, який не отримав першу, другу або третю премію, отримує Почесну Відзнаку, якщо вона отримала сім балів за вирішення хоча б однієї задачі.

5.9. Кожен учасник і спостерігач отримує сертифікат участника.

6. Регламент журі

6.1. «Журі» складається з усіх Лідерів, разом з Головою. Лідер може бути замінений його заступником у надзвичайній ситуації (за умови попереднього погодження та згоди голови журі). Спостерігачі А, члени задачного комітету та координатори (як визначено у пункті 7 нижче) також можуть брати участь у засіданнях журі як спостерігачі. Спостерігачі не мають права говорити або голосувати. Проте, вони можуть  виступати виключно за проханням Голови журі. Заступники лідерів та спостерігачі B можуть бути присутніми, як спостерігачі, на засіданні журі, що проводиться після конкурсу.

6.2. Тільки керівники офіційних європейських команд можуть голосувати за рішеннями журі, і кожен такий Лідер має один голос. Підрахунок здійснюється простою більшістю голосів. У випадку нерівності голова має вирішальний голос.

6.3. Журі може призначати підкомітети для розгляду конкретних питань.

6.4. Засідання журі проводяться головним чином англійською мовою.

6.5. У перший день Конкурсу журі затверджує задачі олімпіади, обрані задачним комітетом, або альтернативні задачі, у випадку якщо задача виявляється вже відомою, і затверджує переклади задач олімпіади на всі необхідні мови (включаючи англійську мову).

6.6. Журі затверджує схеми оцінювання для кожної задачі. Початкові пропозиції щодо схем маркування готуються під керівництвом головного координатора.

6.7. Кожного дня конкурсу журі розглядає письмові питання, підняті учасниками конкурсу протягом першої півгодини конкурсу та приймає рішення щодо відповідей.

6.8. Після конкурсу журі

  • одержує та затверджує звіт, зроблений головним інспектором про проведення іспитів;
  • отримує звіт від головного координатора про будь-які невирішені спори, які можуть виникнути під час координації (як у підпункті 7.5), і визначає відповідні оцінки;
  • затверджує бали всіх учасників;
  • вирішує переможців першого, другого та третього ступеню;
  • розглядає і приймає рішення з усіх пропозицій щодо присудження спеціальних нагород;
  • розглядає підняті питання щодо майбутніх EGMO.

6.9. Будь-які твердження або підозри у порушенні Правил, як правило, повинні бути повідомлені Голові журі. Він / вона має можливість створити комітет для подальшого розслідування. Комітет повинен повідомити журі про свої висновки. Журі має вирішити, чи відбулося порушення, і якщо він вирішить, що має місце, то він повинен вирішити, які санкції, якщо такі будуть, застосовувати. Можливі санкції включають дискваліфікацію окремого учасника або цілої команди з змагань. Рішення журі є остаточним.

7. Координація

7.1 Координація — це процес, в якому офіційні оцінки кожного учасника визначаються, справедливим і прозорим чином. Керівники кожної країни повинні подавати розв’язки своїх учасників до координаційної групи, що надається приймаючою організацією. Координаційна група складається з головного координатора і, для кожної задачі, капітана по задачі та групи координаторів для цієї задачі.

7.2. Для кожної  задачі кожен учасник отримує ціле число від нуля до семи очок.

7.3. До координації розв’язки конкурсантів оцінюються керівниками та заступниками керівників, і незалежно  координаторами, відповідно до схем оцінювання, затверджених журі.

7.4. Кожна координаційна сесія включає двох координаторів, які надаються приймаючою організацією та представниками відповідної країни. Два представники, як правило, лідер і заступник лідера, можуть брати активну участь у будь-якій сесії. За згодою координаторів, ще один представник може бути присутнім для спостереження за процесом координації, але не може брати активну участь.

7.5. Керівник та призначені координатори повинні узгодити бали за кожного учасника. Ці оцінки записуються на офіційних формах і підписуються керівником і координаторами. Якщо Лідер та Координатори не згодні з оцінкою для учасника, то спочатку дообговорення долучається капітана по задачі, наданої приймаючою організацією. Якщо компроміс  не знайдено, питання передається до головного координатора. Якщо керівник і головний координатор не згодні з оцінкою, головний координатор повідомляє про це журі з рекомендацією щодо того, яка оцінка має бути. Потім журі визначає оцінку.

7.6. Якщо під час координаційної сесії призначені координатори вважають, що може виникнути порушення, вони повинні негайно передати справу до головного координатора. Якщо він / вона не переконається, що немає можливості відповісти, він / вона повинен повідомити про ситуацію голові журі (див. Підпункт 6.9).

7.7. Для кожної  задачі  розв’язки учасників з країни, що приймає, координується керівником і заступником керівника країни, яка подала проблему, за сприяння капітана проблеми для цієї проблеми.

8. Вся Угода і Розуміння

8.1. Учасники та спостерігачі визнають, що ці Правила, а також документи, про які йдеться в цьому документі, є повною згодою та розумінням своїх сторін і замінюють будь-які попередні обговорення або заяви, зроблені приймаючою організацією або від імені EGMO.

9. Форс-мажор

9.1. У цьому Положенні «форс-мажорні обставини» означають будь-яку причину, що перешкоджає приймаючій організації виконувати будь-які або всі свої зобов’язання, що виникають або пов’язані з діями, подіями, бездіяльністю або нещасними випадками, що виходять за рамки розумного контролю сторони, включаючи без обмежень страйки, блокування або інші виробничі спори (за участю працівників сторони, що перешкоджає, або про будь-яку іншу сторону), божественну дію, війну, заворушення, громадянські хвилювання, шкідливий збиток, дотримання будь-якого закону або урядового наказу, правила, регулювання або напрямок, нещасний випадок, аварія на заводі або машині, землетрус, тайфун, пожежа, повені, шторм або дефолт постачальників або субпідрядників.

9.2. Якщо приймаюча організація позбавлена або затримується у виконанні будь-яких своїх зобов’язань перед Учасниками та Спостерігачами згідно з цими Правилами через форс-мажор, вона не несе відповідальності за виконання цих зобов’язань, які постраждали від форс-мажорних подій, як під час продовження таких подій і протягом такого часу після того, як вони припиняються, як це необхідно для Приймаючої організації, щоб відновити свої можливості для того, щоб вона виконала свої зобов’язання.

Річний регламент

А.1. Приймаюча країна 8-ої Європейської Математичної Олімпіади для дівчат (EGMO 2019) — Україна.

А.2. Офіційна програма починається 7 квітня 2019 року і закінчується 13 квітня 2019 року.

А.3. Приймаючою організацією для EGMO 2019 є Міністерство освіти і науки України.

А.4. Конкурсні роботи (тури) для EGMO 2019 проводяться 9 квітня і 10 квітня 2019 року; Конкурсанти повинні бути народжені 2 квітня 1999 року або пізніше.

А.5. Європейські та гостьові команди повинні підтвердити свою участь і відправити запланований розмір команди до Андрія Анікушина, на egmo2019@gmail.com, до 10 листопада 2018 року. Оскільки приймаюча організація може отримати лише обмежену кількість команд, заявки груп гостей, які бажають Вперше участь буде підтверджена або відхилена до кінця листопада.

А.6. Заявки для спостерігачів, які будуть супроводжувати учасників, із зазначенням кількості спостерігачів, повинні бути подані до 15 грудня 2018 року.

А.7. Вартість участі неєвропейських країн становить 1000 євро за учасника та 1500 євро за лідера, заступника керівника або спостерігача. Оплата повинна бути здійснена  до 28 лютого 2019 року.

А.8. Реєстрація учасників та їхні деталі поїздки повинні бути завершені до 28 лютого 2019 року.

A.9. Офіційні місця прибуття та виїзду — Міжнародний аеропорт Бориспіль (KBP), Міжнародний аеропорт Київ (IEV) та залізничний вокзал Київ-Пасажирський.

А.10. Проживання лідерів, заступників лідерів та спостерігачів відбуватиметься в спільних кімнатах. За обмежену кількість одномісних номерів стягується додатковий збір 500 євро. Житло для учасників конкурсу буде розміщено в спільних кімнатах. Розміщення в одномісних кімнатах для учасників та спостерігачів C недоступне.

А.11. Заявки на одномісні номери повинні бути подані до 15 грудня 2018 року. У разі отримання такої оплати до 28 лютого 2019 року необхідно сплатити 500 євро за один номер.

А.12. Пропозиції щодо проблем повинні бути направлені до задачного комітету EGMO на egmo2019.problems@gmail.com, до 1 січня 2019 року.